Doto fragaria Ortea & Bouchet, 1988

 

 

 

 

 

 

 

 

Nudibranchia

Sottordine Dendronotina Odhner, 1934

 

Nudibranchi Dendronotini del Salento
Doto cervicenigra Ortea & Bouchet, 1988 Doto coronata (Gmelin, 1791) Doto fragaria Ortea & Bouchet, 1988
Doto floridicola Simroth, 1888 Doto koenneckeri Lemche, 1976 Doto paulinae Trinchese, 1881
Doto sp nuova n.1 Doto sp nuova n.2 Doto sp nuova n.4
Scyllaea pelagica Linnaeus, 1758 Tritonia manicata Deshayes, 1853 Tritonia striata Haefelfnger, 1963
Tritonia nilsodhneri Ev. Marcus, 1983 Marionia blainvillea (Risso, 1818) Tethys fmbria Linnaeus, 1767
 
Melibe viridis Kelaarth, 1858 Hancockia uncinata (Hesse, 1872)